ecrb

Szkolenia managerskie

  1. Narzędzia sprawnego menadżera - jak być doskonałym przywódcą i coachem.
  2. Budowanie i rozwój zespołu pracowniczego.
  3. Sprawna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym.
  4. Zarządzanie czasem.
  5. Autoprezentacja i etykieta menadżera w Polsce i na świecie.
projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT