ecrb

Szkolenia zrealizowane

Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu (ECRB POLSKA) to firma, która dotychczas zrealizowała kilkaset różnych szkoleń dla przedsiębiorców m.in. w następującym zakresie tematycznym: 

 1. Podatek VAT - warsztaty dla księgowych.
 2. VAT od A do Z - warsztaty dla osób poczatkujących i średnio-zaawansowanych.
 3. Podatek VAT - zmiany w przepisach, aktualne problemy, praktyczne wskazówki.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych od A do Z - warsztaty dla osób początkujących i średnio-zaawansowanych.
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany w przepisach, aktualne problemy, praktyczne wskazówki.
 6. Skuteczne narzędzia minimalizacji kosztów pracowniczych w czasach spowolnienia gospodarczego - wybrane aspekty optymalizacji podatkowej
 7. Ceny transferowe w polskich przepisach podatkowych.
 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów kapitałowych osób prawnych.
 9. Prawo podatkowe międzynarodowe.
 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracodawców - zmiany w przepisach, aktualne problemy, praktyczne wskazówki.
 11. Międzynarodowy obrót towarowy - rozliczenia podatkowe, intrastat.
 12. Wszystko o działalności w SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH - warsztaty dla przedsiębiorców.
 13. Bilans roku - wybrane problemy rachunkowości.
 14. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
 15. Odroczony podatek dochodowy.
 16. Międzynarodowe standardy rachunkowości i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej.
 17. Finanse dla niefinansistów.
 18. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 19. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie.
 20. Prawo pracy w praktyce.
 21. Świadczenia pracownicze - w kontekście kosztów pracodawcy, przychodów pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne oraz problematyki VAT.
 22. Intrastat oraz handel międzynarodowy
 23. Działalność developerska, budowlana - podatkowe aspekty posiadania, używania oraz obrotu nieruchomości.
 24. Odpowiedznialność głównego księgowego.
 25. Zasady funkcjonowania spółek giełdowych.
 26. Prawo o zamówieniach publicznych - praktyka stosowania.
 27. Windykacja należności w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i psychologiczne.
 28. Negocjacje handlowe w biznesie.
 29. Kultura obsługi klienta.
 30. Prezentacja i autoprezentacja.
 31. Komunikacja interpersonalna.
 32. Zarządzanie czasem.
 33. Współpraca i zarządzanie zespołem pracowniczym.
 34. Motywowanie oraz coaching dla poległych zaspołów.
 35. Obsługa klienta oraz techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT