ecrb

Na poszczególnych podstronach zamieszczamy informacje na temat szkoleń realizowanych w najbliższym czasie, a dotyczące m.in. programu szkolenia, osoby prowadzącej, organizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem szkoleń.

Kontakt z działem szkoleń: Anna Gaj, tel. 71 396 35 25 lub 501 776789

Warunki uczestnictwa w naszych szkoleniach:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faxem na numer: 071 722 01 04 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ecrb@ecrb.pl. Wszystkim zgłoszonym uczestnikom szkolenia przesyłamy potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed datą jego rozpoczęcia. W związku z tym prosimy o zamieszczanie aktualnego adresu e-mail na karcie zgłoszenia.

Płatności za szkolenie uczestnicy mogą dokonywać:

  1. przelewem po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie (w takim przypadku wystawiamy fakturę zaliczkową dokumentującą otrzymaną zaliczkę);
  2. przelewem po otrzymaniu od nas potwierdzenia szkolenia, a zatem w ciągu 3 dni przed datą jego rozpoczęcia;
  3. gotówką w dniu szkolenia (w takim przypadku prosimy o wcześniejszą informację o wyborze tej formy płatności w celu przygotowania faktury gotówkowej);
  4. po zakończeniu szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności (do tej formy płatności dopuszczone są firmy posiadające status Stałego Klienta, których pracownicy uczestniczyli w dotychczas organizowanych przez nas szkoleniach).
projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT