ecrb

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach w kontekście zmian do ustawy w roku 2013


Termin najbliższego szkolenia: kwiecień 2013

Miejsce szkolenia: Wrocław

 

Wykładowca:

praktyk, najbardziej ceniony wykładowca w Polsce w zakresie podatku VAT, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych i dużym doświadczeniu (osobiście przeprowadził kilkaset szkoleń z VAT kierowanych do pracowników przedsiębiorstw, doradców podatkowych oraz służb skarbowych w Polsce i za granicą), autor lub współautor publikacji oraz kilkunastu artykułów związanych z problematyką VAT...

Program szkolenia:


Zmiany do ustawy na rok 2013:

1.    Próbki i towary niskiej wartości

2.    Wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów

3.    Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

4.    Moment powstania obowiązku podatkowego - różne przypadki

5.    Import towarów

6.    Faktury

7.    Faktura elektroniczna

8.    Faktura korygująca

9.    Podstawa opodatkowania

10.  Podatek naliczony

11.  Podatek należny

12.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

13.  Faktura korygująca przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

14.  Najnowsze orzecznictwo NSA i ETS

15.  Ulga za złe długi

16.  Dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Organizacja:

Termin najbliższego szkolenia: kwiecień 2013

Czas trwania: 1 dzień, godz. 09.30-15.00

Cena za szkolenie: 390zł od osoby + 23%VAT

W cenie szkolenia zapewniamy: wykłady, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad

Miejsce: Wrocław, Centrum Rynku (o dokładnym miejscu szkolenia powiadomimy wszystkich uczestników najpóźniej na 3 dni przed datą jego rozpoczęcia)

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (z podaniem kodu szkolenia nr: 1010) faxem na numer: 71 722 01 04 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ecrb@ecrb.pl.

Kontakt z działem szkoleń: Anna Kostecka-Gaj, tel. 501 77 67 89

projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT