ecrb

Jak szkolimy?

Naszym celem jest dostarczenie WIEDZY:

  • Zawsze aktualnej,
  • Wysoce kompetentnej,
  • Nowoczesnej,
  • Prowadzącej tylko do trafnych decyzji.

WIEDZA AKTUALNA - aby sprostać temu zadaniu proponujemy naszym klientom:

  1. cykliczne szkolenia i praktyczne warsztaty szkoleniowe dostarczające niezbędny zasób wiedzy w zakresie FINANSÓW, PODATKÓW, UBEZPIECZEŃ ...
  2. szkolenia WSPOMAGAJĄCE SPRZEDAŻ
  3. szkolenia WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PERSONELEM

WIEDZA KOMPETENTNA - w celu zapewnienia tego warunku do grona naszych trenerów zaprosiliśmy jednostki o najwyższych kwalifikacjach, doświadczonych i sprawdzonych praktyków mających dostęp do najbardziej wiarygodnych źródeł informacji - przedstawicieli uczelni, aparatu skarbowego oraz świata biznesu...
Obecnie na stałe współpracujemy z 34 trenerami - niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie.

WIEDZA NOWOCZESNA - metodyka prowadzenia zajęć to kwestia nie bez znaczenia dla rzetelnego i pełnego zrozumienia tematyki szkolenia. Dlatego, aby zapewnić odbiorcom szkoleń wybór najdogodniejszej i najefektywniejszej formy przekazu informacji korzystamy, oprócz tradycyjnych i sprawdzonych metod, z nowoczesnych technik, form i nośników informacji.

WIEDZA PROWADZĄCA DO DOBRYCH DECYZJI - jesteśmy przekonani, iż tylko kompleksowy charakter naszego programu szkoleń, a zatem dbałość o dostarczanie wiedzy jak najbardziej aktualnej, kompetentnej i nowoczesnej przyczyni się do podejmowania działań w komfortowych warunkach pracy. Komfort pracy to pewność posiadania kadry pracowników o wysokich umiejętnościach praktycznych, osobistych predyspozycjach i zdolnościach motywacyjnych, otwartych na pracę w zespole oraz na wiarygodne informacje z zewnątrz. Komfort pracy to umiejętność eliminacji barier prowadząca tylko do trafnych decyzji...

projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT