ecrb

Szkolenie VAT - on-line

www.chcewiedziec.pl

 

 

 

www.chcewiedziec.pl

Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu (ECRB POLSKA) jest pomysłodawcą platformy www.chcewiedziec.pl służącej do nauki on-line, czyli nauki z wykorzystaniem komputera i internetu.

W celu zapewnienia odbiorcom naszych szkoleń wyboru najdogodniejszej i najefektywniejszej formy przekazu wiedzy wykorzystaliśmy, oprócz tradycyjnych i sprawdzonych metod, najnowocześniejsze techniki, formy i nośniki informacji. W efekcie naszych starań powstała platforma wiedzy www.chcewiedziec.pl .

Pierwszym kursem on-line, jaki uruchomiliśmy na platformie www.chcewiedziec.pl jest szkolenie na temat:

„Podatek od towarów i usług (VAT)".

W trakcie tworzenia kursu ogromną uwagę poświęciliśmy na jego przygotowanie merytoryczne, metodyczne i techniczne. W rezultacie użytkownicy kursu on-line z łatwością utrwalają zdobytą wiedzę oraz nabywają praktyczne umiejętności zastosowania przepisów o VAT.

Przygotowanie merytoryczne kursu: Dariusz Polakowski, praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych, dużym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy (osobiście przeprowadził kilkaset szkoleń z VAT kierowanych do pracowników przedsiębiorstw, doradców podatkowych oraz służb skarbowych w Polsce i za granicą), autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VAT, merytoryczny twórca kursu on-line na portalu www.chcewiedziec.pl...

Przygotowanie metodyczne kursu: Anna Kostecka - Gaj, ECRB POLSKA, www.ecrb.pl

Przygotowanie techniczne kursu: zespół ekspertów pod kierownictwem Dariusza Wąsowskiego, Signum IT, www.signumit.pl

CO TO JEST E-LEARNING?

keyboardE-learning (szkolenia on-line) to jedna z najnowocześniejszych metod kształcenia, forma przekazu wiedzy z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu. E-learning pozwala na ukończenie kursu w dogodnym dla kursanta czasie i miejscu bez konieczności "fizycznej obecności" w sali wykładowej. W szkoleniach internetowych metodyka nauczania przede wszystkim oparta jest nie na osobie trenera, lecz na uczestniku, który sam dobiera najdogodniejszy sposób uczenia się, tempo pracy, czas i miejsce do nauki. E-learning może również służyć wspomaganiu szkoleń, kursów, wykładów w formie tradycyjnej.

 

Wśród głównych zalet e-learningu wymienia się m.in.:

  1. obniżenie kosztów szkoleń przez pracodawcę o takie koszty, jak: dojazd, wynajem trenera, wyżywienie, zakwaterowanie...,
  2. znaczne skrócenie czasu nauki,
  3. możliwość nauki we własnym tempie, a więc w dogodnym czasie i miejscu,
  4. optymalizacja czasu, jaki pracownik poświęca na naukę,
  5. bardziej efektywne zarządzanie procesem rozwoju pracowników.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE DO PLATFORMY:

Wszystkie dane i informacje, jak również nazwy handlowe i nazwy towarów oraz zdjęć, jakie występują na portalu internetowym www.chcewiedzieć.pl mogą być lub też są znakami towarowymi zastrzeżonymi.
Dane i informacje zawarte na naszym portalu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Wszelkie zawarte materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na portalu www.chcewiedzieć.pl oraz w każdym z udostępnionych kursów nie mogą być kopiowane, publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody autora i właściciela portalu, czyli Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu (ECRB POLSKA). Wszelkie prawa są zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

Europejskie
Centrum
Rozwoju
Biznesu

Anna Kostecka - Gaj
tel. +48 501 77 67 89
fax +48 71 722 01 04
e-mail:
ecrb@ecrb.pl


 

WYDARZENIA:

Jesteśmy pomysłodawcą platformy
www.chcewiedziec.pl
służącej do nauki on-line [
więcej...]
Zapraszamy na najbliższe szkolenia [
więcej...]
NIP: 894 239 26 36
Regon: 021091911
Nr Rachunku: ALIOR BANK
66249000050000450033436739
projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT